• Zwroty i reklamacje

          ZWROTY
 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Klient będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odbioru zamówienia.

 2. Na podstawie art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Zamówiony towar jest przygotowywany według indywidualnej specyfikacji Konsumenta, za wyjątkiem sytuacji, w których produkt jest niezgodny z zamówieniem klienta.

 3. Klient ma prawo odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy zamówienie znajduje się w oryginalnym pudełku i pozostaje niezmienione, ani nie nosi oznak używania, a Sprzedawca zwraca na rachunek bankowy Klienta – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

 4. Zwrotu należy dokonać na adres pracowni (Bloomish Magdalena Dębska - Gnych, ul. Leśna 35, 05-319 Cegłów) na swój koszt. Przesyłki wysłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą odbierane, a koszty z tym związane pokryje Klient. Zwracany towar należy odesłać w stanie niezmienionym od otrzymanego (w oryginalnym opakowaniu, nieuszkodzony, kompletny i nieużywany), odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) i pisemnym oświadczeniem odstąpienia od umowy kupna. W przypadku niespełnienia wszystkich powyższych wymogów zwrot nie zostanie przyjęty i zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.  REKLAMACJE

  1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest wadliwy, niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na nowy. Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować sprzedającego przez e-mail w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Po tym czasie reklamacje nie będą uwzględniane.

  2. Wniosek reklamacyjny rozpatrywany będzie w terminie 7 dni roboczych.

  3. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzenia przesyłki w transporcie, Klient musi posiadać protokół szkody, spisany w obecności kuriera, a w przypadku przesyłki paczkomatowej – spisany w najbliższym oddziale lub Punkcie Obsługi Klienta InPost.

  4. W odpowiedzi na zgłoszenie Bloomish.pl ustala z klientem szczegóły dotyczące zwrotu wadliwego towaru.

  5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Bloomish.pl odsyła klientowi nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem oraz zwraca koszty, jakie poniósł klient w chwili odsyłania wadliwego zamówienia. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Bloomish.pl zareklamowany towar odsyła na koszt klienta.

  6. Reklamacja jest uwzględniania zawsze w przypadku stwierdzenia ukrytych wad zakupionego przedmiotu, tzn. niewidocznych w momencie zakupu. Za wszelkie uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania odpowiada kupujący.

  7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne wyświetlenia informacji o towarach np. kolorów, nie będą podstawą do reklamacji.